Իրոք

չտեսություն-ից

Իրոք ֊ խոսքի հավաստիությունը մեծացնելու նպատակով բառ, թեեւ անպիտան ինչպես ԴՈՒ․ Իրոք․ Կներես․